Το 7ο Δημοτικό Σχολείο «Γιώργης Κρόκος» σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS + δράση ΚΑ2